Regels NVVK

REGELS NVVK Een problematische schuldsituatie is de situatie waarin van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen. Een schuldhulpverleningstraject kan uit 2 fases bestaan. Fase 1: Stabilisatiefase De eerste fase gaat vooraf aan het werkelijke schuldregelingstraject. [...]
BACK