Systeem-opstellingen

Famile-systeem

Familie wordt uitgelegd in het Woordenboek Van Dale als:
1-iemands gezamenlijke bloedverwanten
2-groep aan elkaar verwante personen met dezelfde naam: van je familie moet je het maar
hebben schertsend commentaar als familie iets onaardigs zegt; van goede familie zijn van
voorname afkomst; het zit in de familie het is een eigenschap of kwaal van veel
familieleden.
3-gezin
4-(biologie) onderdeel van een orde die bestaat uit een of meer geslachten

Wikipedia heeft de volgende uitleg:
Familie (verwanten), een groep mensen die aan elkaar genetisch en/of door partnerschap
verwant zijn
Familie (biologie), een rang in de taxonomie die geslachten samenbindt
In ieder geval zijn het een groep mensen die direct of indirect door middel van één of meer
ouder-kind relaties zijn verbonden aan elkaar.
In elk systeem zijn systeemvoorwaarden als men hier aan voldoet heeft men een gezond
samengesteld familiesysteem. Wordt er niet aan voldaan dan(conform de eigen interpretatie)
dan ontstaan er (ongewenste) bewegingen die zich in een vast patroon voordoen bij herhaling.
Iedereen heeft een plek in het systeem zowel levende als overlevende. En het systeem werkt
volgens een ordeningsprincipe. In het systeem heerst altijd een evenwicht van geven en nemen.
Het systeem zal zoveel mogelijk proberen het disbalans te herstellen. Er kan gedoe blijven
ontstaat hier kan een systeem-opsteller u bij helpen om de systeemvoorwaarden te herstellen.
Voor meer info of een afspraak over systeemopstelling kunt u het contactformulier invullen.
Het is belangrijk uw vraag goed te omschrijven.

BACK